Redakcionālie principi

Lēmumu par jebkura vietnes satura publicēšanu pieņem redakcijas padome. Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz redakcijas vai redkolēģijas locekļu un ārējo speciālistu (recenzenti, eksperti u.c.) vērtējumiem. 

Kazino-latvia.com redakcionālie principi

Mūsu redakcionālie principi balstās uz spēkā esošajām tiesību aktu prasībām: autortiesību aizsardzību, plaģiātisma un apmelošanas nepieļaujamību. Kā arī uz atzītiem ētikas principiem, kas izklāstīti zemāk:

 • Pārredzamība; 
 • Kvalitāte;
 • Godīgums;
 • Ētikas vadlīnijas profesionāliem recenzentiem;
 • Vadlīnijas rakstu atsaukšanai;
 • Izstrādātie starptautiskie standarti redaktoriem un autoriem.

Redakcionālie principi uzdod visiem satura sagatavošanas un publicēšanas procesa dalībniekiem – autoriem, recenzentiem, redakcijas padomes locekļiem – ievērot uzskaitītos publicēšanas ētikas standartus un nodrošināt, lai mājaslapas saturs būtu noderīgs kazino spēlētājiem.

Rakstu avoti

Publikāciju saturam izmantojam pirmavotus, kas palīdz mums sniegt visprecīzāko informāciju mūsu lasītājiem. Vienmēr pārbaudam un analizējam informācijas līdzekļus. Mēs nenoslēdzam darījumus apmaiņā pret rakstiem, tāpēc mūsu sniegtais saturs ir objektīvs un uzticams.

Redakcionālās ētikas principi

Galvenais redaktors izvērtē rakstu saturu un var pieņemt vai noraidīt manuskriptu publicēšanai, vienlaikus nodrošinot šādus publicējamo materiālu ētikas principus un prasības, kā arī ar raksta kvalitāti saistītos principus un prasības:

 • objektivitāte manuskripta sākotnējās novērtēšanas posmā;
 • publicēto materiālu kvalitāte;
 • interešu konfliktu izskatīšana;
 • autortiesību ievērošana;
 • konfidencialitāte.

Mūsu mājaslapā netiek publicēts raksts, kurš jau iepriekš ir publicēts citā izdevumā vai iesniegtie materiāli ir būtiskā pretrunā ar vietnes ētikas principiem. Arī nepareizi noformētus rakstus neievietojam savā vietnē, mums ir svarīgs mūsu lasītājs. Visus rakstus izvērtējam, it īpaši atbilstību ētikas normām.

Mājaslapas redaktoriem recenzēšanas procesā ir detalizēti jāiepazīstas ar rakstos iekļauto oriģinālo informāciju, taču viņiem nav tiesību to izmantot savos pētījumos vai citiem personiskiem mērķiem. Šādas informācijas izmantošana vai citēšana atļauta tikai pēc raksta oficiālas publicēšanas.

Mēs garantējam mājaslapā publicēto materiālu kvalitāti un to saturisko integritāti, kā arī publicējam labojumus, paskaidrojumus, atvainošanos, ja rodas šāda nepieciešamība.

Mūsu principi

Satura publicēšanai mājaslapā, ievērojam šādus principus:

 • Raksta oriģinalitāte;
 • Precizitāte - nav nepatiesu apgalvojumu un kļūdu datu sniegšanā;
 • Ir kvalitatīva iesniegto datu statistiskā apstrāde;
 • Plaģiāta izslēgšana; citu cilvēku ieguldījuma atzīšana pētījuma tēmas izstrādē; obligātas bibliogrāfiskās atsauces uz visiem ārējiem informācijas avotiem, visām publikācijām, kas attiecas uz rakstu (ieskaitot paša iepriekš publicētos rakstus un zinātniskos materiālus);
 • Iepriekš publicēto materiālu atkārtošanās un dublēšanās neesamība. Pirms lēmuma pieņemšanas par raksta noraidīšanu nenosūtīšana citos izdevumos.
 • Tūlītējs paziņojums par būtisku kļūdu vai neprecizitāšu atklāšanu publikācijā un mijiedarbība ar redaktoru, lai pēc iespējas ātrāk izlabotu kļūdas vai atsauktu publikāciju, savlaicīga recenzenta vai redaktora atklāto kļūdu un neprecizitāšu labošana.
 • Objektivitāte – pilnībā novērtēt manuskriptu, nepieļaujot autora personisku kritiku; nekavējoties paziņot par iespējamu interešu konfliktu starp recenzentu un recenzējamo darbu, tā autoriem vai pētījuma finansētāju.
 • Novērtēt manuskripta intelektuālo saturu neatkarīgi no tā autora rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības, etniskās izcelsmes, pilsonības vai politiskajiem uzskatiem.

Mērķis

Mājaslapas mērķis ir informēt jau pieredzējušus spēlētājus un jaunus par notikumiem kazino nozarē. Mēs vēlamies būt labākais informatīvais līdzeklis, kurš palīdzēs lietotājam izvēlēties viņam atbilstošāko interneta vietni. Kazino-latvia.com atradīsiet kazino atsauksmes, kā arī ar to saistīto terminu izskaidrojumus.

Tiecamies uz to, lai klientam būtu brīvi pieejama visa nepieciešamā informācija par labākajiem kazino. Ceram, ka, iepazīstoties ar informāciju mājaslapā, jūs spēsiet nonākt pie pareizās izvēles. Pārskata gaita balstās uz kazino apskatiem, to piedāvājumu analizēšanu uz bonusu salīdzināšanu, kā arī vēl citiem aspektiem, kuri ir svarīgi lietotājam. Būsim bezgalīgi priecīgi, ja spēsim kaut nedaudz atvieglot jums kazino izvēli. Lai padarītu interneta vietni neaizvietojamu, esam gatavi uzklausīt ieteikumus un jūsu vēlmes. Kopā mēs varam vairāk un labāk!

Kvalitāte

Mēs priecājamies par katru mūsu lasītāju, tāpēc cenšamies savai auditorijai dāvāt tikai kvalitatīvus rakstus. Satura izveide ir atbildīgs process, kurā iesaistīti paši labākie autori un speciālisti. Kazino apskatus veic profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi azartspēļu nozarē, kā arī jau pieredzējuši spēlētāji. Tāpēc mūsu raksti ir tik aizraujoši un informatīvi, kā arī uzticami. Publicēts tiek tikai tas materiāls, kurš ir aktuāls, noderīgs, oriģināls.

Mēs garantējam lasītājiem iepriekšēju rakstu pārbaudi. Varat būt droši, ka mūsu saturs ir objektīvs un nes tikai informatīvu saturu. Izvēle ir jāveic jums pašiem. 

Godīgums

Interneta vietnes pārstāvji nesaņem nekāda veida atlīdzību par sniegto saturu. Rakstot rakstus, autori paļaujas tikai uz faktiem un datu analīzi, mēs esam atklāti un godīgi pret mūsu auditoriju. Cenšamies, lai visi mūsu raksti atbilstu klientu vēlmēm. Visas publikācijas ir iepriekš vairākas reizes pārbaudītas, pirms tiek pasniegtas lasītājam.

Ar savu godprātību esam izpelnījušies lietotāju uzticamību. Kazino pārskati tiek veikti, balstoties uz dažādiem spēlētājam nozīmīgiem kritērijiem, un tikai pēc tam sniegts novērtējums. Veiksmes atslēga ir cienīt un mīlēt savu darbu, ko var just mūsu publikācijās. Mums rūp sava reputācija.

Rakstu publicēšanas atcelšana

Dažos gadījumos mājaslapas redakcija var pieņemt lēmumu par raksta atsaukšanu. Raksta atsaukšanas iemesli:

 • plaģiāta atklāšana rakstā, tostarp skaitļu, grafiku, tabulu u.c. aizņēmumu atklāšana, ja plaģiāta fakts kļuvis acīmredzams pēc raksta publicēšanas (sk. Plaģiātisma politiku); trešo personu pretenzijas attiecībā uz autortiesībām uz rakstu vai tā daļām;
 • atklāj faktu, ka raksts ir publicēts citā izdevumā pirms tā publicēšanas žurnālā;
 • publicētajā rakstā ir nopietnas kļūdas, kas liek apšaubīt tā zinātnisko vērtību.

Šādos gadījumos redakcija uzsāk pārbaudi, pēc kuras rezultātiem rakstu var atsaukt no publicēšanas. Tiek sastādīts akts par raksta atsaukšanu no publicēšanas, ko paraksta galvenais redaktors. Akta kopija tiek nosūtīta raksta autoram. Šādā gadījumā raksts netiek fiziski izņemts no publicētās aprites un izdevuma datnes tīmekļa vietnē. Redakcijas padome publicē paziņojumu par raksta atsaukšanu. Redakcija uzskata, ka autora un recenzenta pienākums ir pēc iespējas ātrāk informēt redakciju par kļūdām un pārkāpumiem, ko viņi atklājuši pēc raksta publicēšanas.

Autortiesības

Visas publicēto rakstu autortiesības pieder mūsu mājaslapai. Autors, kas ir piedalījies manuskripta tapšanā, ir atbildīgs par tā saturu. Pamatojoties uz recenzēšanas un rediģēšanas rezultātiem, saskaņošanu, autors, kas iesniedz manuskriptu redakcijai, ir atbildīgs par visu izmaiņu, kas veiktas manuskripta tekstā, ievērošanu.

Plaģiātisma politika

Visi redakcijai iesniegtie raksti tiek pārbaudīti attiecībā uz plaģiāta esamību sākotnējā pieņemšanas posmā. Ja ir pamatotas aizdomas par plaģiātismu vai, ja tiek atklāts plaģiāta slēpšanas paņēmiens, raksti netiks pieņemti tālākai izskatīšanai. Autori tiek informēti par darba noraidīšanu, kas pamatota ar aizdomām par plaģiātisma veikšanu. Ja plaģiāts tiek atklāts jau publicētā rakstā, šāds raksts tiek izņemts no publicēšanas bez iespējas to atgūt bez fiziskas raksta izņemšanas, publicējot paziņojumu par plaģiātu attiecīgajās tīmekļa vietnes lapās un raksta datnē. 

Plaģiātisma veidi ir šādi:

 • burtiski citēt jebkuru materiālu nenorādot avotu;
 • attēlu, zīmējumu, fotogrāfiju, tabulu, grafiku, diagrammu un jebkura cita veida grafiska informācijas vai attēlojuma izmantošana, nenorādot avotu;
 • bez rakstiskas atļaujas izmantoti materiāli, kuru autori vai autortiesību īpašnieki aizliedz šādas darbības veikt bez īpašas atļaujas

Mūsu vietnē atradīsiet sev aktuālu informāciju par kazino. Mēs daram visu iespējamo, lai sniegtu jums kvalitatīvu saturu, kas noderēs kazino izvēlē. Sniegtais saturs ir drošs un pārbaudīts. Ja jūs pamanāt kādas nepilnības, lūdzam ar mums sazināties, lai mēs varam veikt labojumus pēc iespējas ātrāk.

Vai šī sadaļa Jums palīdzēja atrast to, ko meklējāt?

Šī lapa vēl nav novērtēta - palīdzi pārējiem, daloties ar savu viedokli

Iegriez Laimes Ratu!

Cashback Bonuss
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Bezriska griezieni
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Cash Bonuss
Mēģini vēlreiz

Iegriez ratu, lai uzvarētu balvu!

Informācija par bonusu tiks nosūtīta uz tavu e-pastu!